Εκτός από τις συλλογές που παρουσιάζονται στο site και το φυσικό εκθετήριο στις
εγκαταστάσεις μας, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας έργων με βάση τις ειδικές οδηγίες που θα μας δοθούν.
Όλες οι τεχνοτροπίες , μεθοδολογία και εξοπλισμός είναι διαθέσιμα. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει με Email, τηλεφωνικά ή με επίσκεψη.
Αν υπάρχει κάποιο δικό σας έργο σε εξέλιξη ή μόνο σε σχέδιο, πιθανά να μπορέσουμε να
βοηθήσουμε στην εκτέλεσή του. Φωτογραφίες , σκίτσα, 3d αρχεία μπορούν να οδηγήσουν σε
έργα τέχνης!

Studio 1